W środę 25 października odbył się w naszej szkole pierwszy w tym roku szkolnym  mistrzowski wykład prof. dr. hab. Andrzeja Borowskiego, emerytowanego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie z niepisaną tradycją słuchaczami wykładu byli zaproszeni goście, m.in. emerytowani nauczyciele naszego liceum, kęckiego technikum oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach wraz z opiekunem.

Tematem prezentacji okazał się sarmatyzm jako idea określająca tożsamość polskiej szlachty. Dzięki bogatej wiedzy i retorycznym umiejętnościom Profesora poznaliśmy wiele ciekawych informacji nie tylko o literaturze średniowiecznej czy renesansowej Polski, lecz także o postaciach takich jak: Jan Długosz (polski historyk, kronikarz oraz twórca dzieła Roczniki), Arthur Lovejoy (amerykański historyk filozofii, który uznawany jest za prekursora historii idei) czy też Isaiah Berlin (brytyjski historyk idei i filozof, autor eseju Dwie koncepcje wolności z 1958 roku).

Profesor wyjaśnił nam istotę mitów tłumaczących rodowód polskiej szlachty. Zdefiniował cechy narodowe Sarmatów: poczucie wyższości wobec heretyckiego Zachodu, orientalizm (uleganie modzie tureckiej), kompleks niższości rekompensowany powierzchowną znajomością łaciny i erudycją (często fantastyczną), wystawność i przepych, syndrom oblężonej (przez heretyków i schizmatyków) twierdzy, mit “szczęśliwego rolnika” i “wsi spokojnej”, pogarda wobec miasta i mieszczaństwa (niemieckiego, żydowskiego), pogardzanie handlem i rzemiosłem (przemysłem). Dowiedzieliśmy się również, jak wyglądał typowy ubiór prawdziwego, polskiego Sarmaty.

Cały wykład okazał się być niezmiernie ciekawy i bardzo kształcący. Mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę na temat polskiej szlachty w zupełnie innej formie niż zazwyczaj na lekcjach języka polskiego czy historii. Mogliśmy wysłuchać wykładu akademickiego, wygłoszonego piękną polszczyzną, skonstruowanego według zasad retoryki. Takie wydarzenia są bardzo ważne dla nas uczniów, ponieważ możemy poczuć się jak prawdziwi studenci, co jest dla nas licealistów  świetnym  przygotowaniem do studiów uniwersyteckich. Wykład prof. Borowskiego z pewnością pozostanie w pamięci uczniów. Wielu z nas może czerpać z tego wydarzenia wzór autorytetu – naukowca, badacza kultury i mówcy.

Weronika Gurdek, klasa I h