10 stycznia w naszym liceum w ramach współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu  Jagiellońskiego  odbyły się polonistyczne warsztaty prowadzone przez  profesora Krzysztofa Zajasa, który wygłosił wykład dotyczący utworu Adama Mickiewicza pt. Romantyczność.  Wzięli w nim udział uczniowie klas IH i IIH pod opieką polonistów.

W czasie spotkania profesor Zajas zagłębił się w interpretację ballady. Na początku przedstawił krótki rys historyczny dzieła, m.in. czas oraz miejsce powstania. Potem dokonał analizy Romantyczności  z dwóch różnych punktów widzenia: oświecenia (intelektu)  i romantyzmu (uczuć). Profesor objaśniał sens  utworu, opierając się na doświadczeniach epoki, w której żył  Adam  Mickiewicz. Wykładowca przypomniał, że autor Romantyczności za pierwowzór Starca uznał jednego z braci Śniadeckich. Sam jednak zaproponował nam uniwersalne spojrzenie na „mędrca szkiełko i oko” jako symbol myślenia logicznego, racjonalnego, typowego dla języka nauki. Zinterpretował także zachowanie  Karusi  z perspektywy poety (romantyka). Poza tym wyjaśnił, dlaczego Mickiewicz  odrzucił porządek rozumu, rozwoju i nauki, a wybrał porządek uczucia.
Co ciekawe, wykładowca, interpretując utwór, nawiązał do II części  Dziadów, by wytłumaczyć, dlaczego w dziełach Adama Mickiewicza występuje kultura ludowa, pogańska, słowiańska, a nie kultura chrześcijańska. Tym samym pokazał, jak ważne dla autora było  jego kresowe pochodzenie. Profesor podkreślił wagę religii archaicznej, która według niego stanowiła podstawę ówczesnych wierzeń i fundament duchowości.
Dopełnieniem prelegenta stało się porównanie i krótkie omówienie utworu ,,Ballady i romanse” Władysława Broniewskiego. Profesor pokazał, jak wiele jest podobieństw między wierszami, a jednocześnie  różnic (np. zachowanie gminu).

Wystąpienie zakończyło się oklaskami  dla mówcy.  Profesor po wykładzie został w sali i można mu było zadać pytania. Bardzo nam się podobało to spotkanie. Czekamy z niecierpliwością na kolejne, równie ciekawe warsztaty z literaturą na tak wysokim poziomie.

Ewa Ćwiertnia, IIh