10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 18.00   GIMNAZJUM     I    LICEUM