Szanowni Państwo

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach,
podanych do publicznej wiadomości przez MEN.