Dyrektor: mgr Grażyna Kowalska
Zastępca Dyrektora mgr Bożena Nycz

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

mgr Bogacz Krystyna

wychowanie fizyczne

2.mgr Tomasz Bąkhistoria,
wiedza o społeczeństwie
3.

mgr Cisiński Marek

j. polski
przedsiębiorczość

4.

mgr Cpak Gabriela

j. hiszpański

5.

mgr Czarnik Małgorzata

j. niemiecki

6.

mgr Czerwiński Krzysztof

matematyka

7.

mgr Drabczyk Aneta

j. niemiecki

8.

mgr Dżoń Andrzej

religia

9.

mgr Front Wacław

j. polski
filozofia

10.

mgr Gugulska Bogusława

informatyka, bibliotekarz

11.

mgr Hejnowicz Maciej

biologia
chemia

12.

mgr Konior Barbara

j. angielski

13.

mgr Kowalska Grażyna

wychowanie fizyczne

14.

mgr Kotlarczyk Paweł

matematyka, informatyka

15.

mgr Krystian Magdalena

geografia
technika

16.

mgr Kusak Sylwia

wychowanie fizyczne

17.

mgr Leśniak Kazimierz

fizyka

18.

mgr Łanocha Ewa

chemia

19.

mgr Nycz Bożena

geografia
przedsiębiorczość

20.

mgr Nycz-Bies Magdalena

j. angielski

21.

mgr Obidowicz Alicja

matematyka

22.

mgr Olejarz Magdalena

j. angielski

23.

mgr Pomper Marcin

religia

24.

mgr Podwika Joanna

bibliotekarz

25.

mgr Reszka Lucyna

j. angielski

26.

mgr Rotunno Anna

j. angielski j. niemiecki

27.

mgr Smolarek Mirosław

wychowanie fizyczne

28.

mgr Szlachetko Jolanta

j. polski

29.

mgr Tobijasiewicz Beata

pedagog

30.

mgr Wróbel Tomasz

wychowanie fizyczne

31.

mgr Wadowska Bernarda

historia

32.

mgr Wojtaszewska Danuta

j. rosyjski

33.

mgr Zakrzewska Elżbieta

matematyka

34.

mgr Zielonka Anna

historia
wiedza o społeczeństwie