Drodzy absolwenci,

odbiór świadectw i aneksów z egzaminu maturalnego we wtorek 5 lipca 2022 r. od godz. 10.00 w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy