Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej.


Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013

1. Załóż konto na stronie internetowej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

Możesz to zrobić od 7 maja 2011 do 15 czerwca 2011 do godz. 15.00.

Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.


2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i:

-jeżeli Twoje gimnazjum przekazuje dane do systemu elektronicznej rekrutacji to zostaw podanie w gimnazjum w którym się uczysz.

-jeżeli Twoje gimnazjum nie przekazuje danych do systemu rekrutacji elektronicznej, to zanieś je do szkoły, której oddział jest przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to do 15 czerwca 2011, do godziny 15:00.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach.

Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.


3. Po otrzymaniu świadectwa:

-jeśli Twoje gimnazjum przekazuje dane do systemu elektronicznej rekrutacji to zaloguj się do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoje gimnazjum macierzyste.

jeżeli Twoje gimnazjum nie przekazuje danych do systemu rekrutacji elektronicznej: to zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach.

Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

Zrób to do 3 lipca 2012, do godziny 15:00.

Pamiętaj! Musisz zanieść tyle kopii dokumentów, ile szkół wybrałeś w systemie.

4. Od 5 lipca 2012, od godz. 13:00 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej

szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Powinieneś to zrobić do 9 lipca 2012, do godziny 14:00.


Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

To wszystko! Powodzenia!