19 listopada w naszym Liceum odbył się wykład mistrzowski z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na tak ważne wydarzenie temat tegorocznego wystąpienia brzmiał: „Józef Piłsudski w literaturze polskiej”. Autorem wykładu był  prof. dr  hab. Maciej Urbanowski, historyk literatury i kierownik Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ, a gośćmi specjalnymi emerytowani nauczyciele nie tylko z naszej szkoły.

Podczas spotkania Profesor zwrócił uwagę zgromadzonych na fakt, iż postać Marszałka Polski można rozpatrywać w trzech kategoriach: jako postać literacką w dziełach innych twórców, jako miłośnika i czytelnika poezji i literatury oraz jako autora własnych dzieł. Sama działalność niepodległościowa Józefa Piłsudskiego miała i nadal ma – zdaniem wykładowcy- istotny wpływ na twórczość literacką nie tylko dwudziestolecia międzywojennego, lecz także czasów nam współczesnych. Marszałek jako postać literacka został zauważony już w roku 1915 w utworze Alfonsa Dzięciołowskiego Pieśń o Józefie Piłsudskim. Znajduje też uznanie w literaturze współczesnej, m.in. w powieści przygodowej Tomasza Łysiaka Sybir.

Jak zauważył profesor Urbanowski, Piłsudski był wielkim miłośnikiem romantyzmu, a zwłaszcza dzieł Juliusza Słowackiego, do których zwykł odwoływać się w polityce. Tej miłości do poezji wieszcza dał wyraz, uczestnicząc w  uroczystym pochówku  autora Beniowskiego na Wawelu.

Miłość do literatury Marszałek okazywał także poprzez otaczanie się wielkimi twórcami swojej epoki, takimi jak: Wacław Sieroszewski, Julian Tuwim czy urodzony w Suchej Beskidzkiej – Ferdynand Goetel. Niewątpliwy wpływ na jego własną twórczość miały spotkania z innymi literatami.

Wykład profesor Urbanowskiego, utrzymany w klimacie świętowania Niepodległej, zainaugurował wykłady mistrzowskie, które w tym roku szkolnym odbywają się  w ramach patronatu naukowego Wydziału Polonistyki UJ nad klasami licealnymi. Niewątpliwie odkrył nowe horyzonty wiedzy uczniów naszej szkoły, ukazując Józefa Piłsudskiego nie tylko jako wielkiego przywódcę XX wieku, ale także jako miłośnika i twórcę literatury okresu międzywojennego. Ponadto był zaproszeniem do samodzielnego poszukiwania (a może i tworzenia)  literackiego portretu architekta polskiej niepodległości. Z wykładu wynika, że nie musi to być wyidealizowany obraz.

Martyna Pająk, kl. Ig