13 kwietnia w I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach odbył się otwarty wykład akademicki dr. hab. Michała Rusinka, adiunkta w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość jest znany jako były sekretarz Wisławy Szymborskiej oraz prezes jej fundacji.

Wystąpienie prelegenta poprzedziło oficjalne rozpoczęcie wydarzenia przez prowadzących – Orianę Piątek oraz Bartosza Bożka. Następnie pani wicedyrektor, Bożena Nycz, przywitała zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów gimnazjum i liceum.

Temat wykładu brzmiał: „Niepojęty przypadek. O Wisławie Szymborskiej”. Profesor rozpoczął od opowiedzenia o swojej pracy dla Wisławy Szymborskiej. Jej sekretarzem został w 1996 roku, wkrótce po otrzymaniu przez poetkę Nagrody Nobla, i był nim aż do jej śmierci w 2012 roku. Pomagał noblistce między innymi w odbieraniu i czytaniu listów, które napływały do pani Wisławy Szymborskiej po jej sukcesie literackim. Podczas pogadanki wykładowca przytoczył wiele wręcz komicznych sytuacji zawartych w korespondencji, np. zaproszenie poetki do parlamentu, aby przeczytała posłom „próbki jej twórczości”.

Prelegent przybliżył słuchaczom również charakter i życiorys wybitnej polskiej poetki, zwracając uwagę na różnorodność form artystycznego wyrazu. Przybliżył szczególnie sztukę tworzenia techniką kolażu kartek pocztowych, wysyłanych przez nią przyjaciołom na całym świecie, a obecnie gromadzonych przez fundację.

Mówca opisał także reakcje noblistki na jej nagły wzrost popularności. Wisława Szymborska jako osoba ceniąca prywatność oraz wartość intelektualną nie udzielała szczegółowych wywiadów. Kiedy dziennikarz zadawał pytanie, trafiające w jej przemyślenia, prosiła o przyjście po odpowiedź po kilku miesiącach lub uważała owo pytanie za dobry temat na nowy wiersz. Podczas tworzenia poezji rzadko sporządzała rękopisy. Nieliczne, które powstały, wyrzucała, stąd prawdopodobnie wzięło się zdanie autorki, że w domu poety najważniejszy jest kosz na śmieci.

Wykładowca zakończył pogadankę odczytaniem wiersza Rozpoczęta opowieść. W ten sposób były sekretarz Szymborskiej wskazał wiersz, który jemu towarzyszył w ważnych chwilach życia.

Wykład zakończył się gromkimi brawami. Następnie słuchacze mieli możliwość zadawania pytań, tych nie brakowało (czyli mówca osiągnął swój cel – obudził ciekawość publiczności). Udział w wykładzie z pewnością pozwolił uczniom lepiej poznać osobowość Wisławy Szymborskiej i pogłębić wiedzę na temat jej twórczości, co może okazać się bardzo pomocne w interpretacji tekstów, szczególnie tegorocznym maturzystom.

W ten oto sposób przeszedł do historii ostatni w tym roku szkolnym wykład mistrzowski odbywający się w ramach patronatu naukowego Wydziału Polonistyki UJ nad klasami humanistycznymi naszego liceum.

Dorota Doroszko, Ip