Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2015

Kwartał I  pobierz
Kwartał II pobierz
Kwartał III pobierz
Kwartał IV pobierz

Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2016

Kwartał I pobierz
Kwartał II pobierz
Kwartał III pobierz
Kwartał IV pobierz

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2017
Kwartał I  pobierz
Kwartał II pobierz
Kwartał III pobierz
Kwartał IV pobierz
Statut szkoły Pobierz


Schemat organizacyjny szkoły pobierz

Podpisała: Grażyna Kowalska.
Opublikował: Paweł Kotlarczyk
Data: 23 maja 2017