W dniu 13. 10 .2017 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 w Auli nr 2 odbędzie się spotkanie z Panią Prezes Fundacji „KUKURYKU” Karoliną Wodecką

Podczas dyżuru w indywidualnych rozmowach wszyscy zainteresowani mogą otrzymać informacje o możliwości pracy w wolontariacie .

Zapraszamy!!!!