Wymiana polsko-niemiecka

Międzynarodowa wymiana uczniów jest niezwykle interesującą i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą pracy z uczniami. Od 2000 roku nasza szkoła we współpracy z Gimnazjum w Nowej Wsi prowadzi wymianę uczniów z miastem Landstuhl w Niemczech. Współpraca pomiędzy naszym gimnazjum a gimnazjum w Niemczech została nawiązana dzięki kontaktom dyrekcji obu szkół i zaangażowaniu nauczycieli.

Więcej…