Patronat

W miniony piątek 4 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Kętach odbył się wykład mistrzowski w ramach patronatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nad klasami humanistycznymi. Wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Borowski, wybitny znawca kultury staropolskiej oraz wieloletni kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej…