Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

mgr Bogacz Krystyna

wychowanie fizyczne
sztuka

2.

mgr Chwała Irena

muzyka

3.

mgr Cisiński Marek

j. polski
przedsiębiorczość

4.

mgr Cpak Gabriela

j. francuski

5.

mgr Czarnik Małgorzata

j. niemiecki

6.

mgr Czerwiński Krzysztof

matematyka

7.

mgr Drabczyk Aneta

j. niemiecki

8.

mgr Dżoń Andrzej

religia

9.

mgr Front Wacław

j. polski
filozofia
wiedza o kulturze

10.

mgr Gugulska Bogusława

matematyka, biblioteka

11.

mgr Hejnowicz Maciej

biologia
chemia

12.

mgr Kajta Halina

j. polski
wiedza o kulturze

13.

mgr Konior Barbara

j. angielski

14.

mgr Konior Bogdan

wychowanie fizyczne

15.

mgr Korzeń-Kolasa Elżbieta

biologia

16.

mgr Kotlarczyk Paweł

informatyka
matematyka
fizyka

17.

mgr Kowalska Grażyna

wychowanie fizyczne

18

mgr Kowalska Anna

j. angielski

19.

mgr Krystian Magdalena

geografia
technika

20.

mgr Kusak Sylwia

wychowanie fizyczne

21.

mgr Leśniak Kazimierz

fizyka

22.

mgr Łanocha Ewa

chemia

23.

mgr Nycz Bożena

geografia
przedsiębiorczość

24.

mgr Nycz-Bies Magdalena

j. angielski

25.

mgr Obidowicz Alicja

matematyka
informatyka

26.

mgr Olejarz Magdalena

j. angielski

27.

mgr Pomper Marcin

religia

28.

mgr Paweł Puchała

Wychowanie fizyczne

29.

mgr Podwika Joanna

bibliotekarz

30.

mgr Reszka Lucyna

j. angielski

31.

mgr Rotunno Anna

j. angielski

32.

mgr Smolarek Mirosław

wychowanie fizyczne

34.

mgr Szlachetko Jolanta

j. polski

35.

mgr Tobijasiewicz Beata

pedagog

36.

mgr Wróbel Tomasz

wychowanie fizyczne

37.

mgr Wadowska Bernarda

historia

38.

mgr Wojtaszewska Danuta

j. rosyjski

39.

mgr Zakrzewska Elżbieta

matematyka
informatyka

40.

mgr Zielonka Anna

historia
wiedza o społeczeństwie