CZYLI JAK PRZEZ KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA OBA NARODY

I OBALENIE WZAJEMNYCH STEREOTYPÓW WYLECZYĆ SIĘ Z KSENOFOBII

W dniach od 29 maja do 3 czerwca 2017 r. 22 uczniów z Zespołu Gimnazjalnego w Nowej Wsi oraz z PZ nr 11 w Kętach brało udział w polsko - niemieckiej wymianie młodzieży. Uczniowie z Sickingen – Gymnasium w Landstuhl przyjechali do nas pod opieką swoich nauczycieli p. Knuta Böhlke oraz p. Elisabeth Hülsewede. Współpraca między naszymi szkołami trwa już od 2000 roku. Wymianę rozpoczęliśmy od serdecznego powitania naszych gości w Wyspianie.

Więcej…

W poniedziałek 5 czerwca o godzinie 7 wyjechaliśmy spod szkoły na pięciodniowy spływ kajakowy w regionie Ponidzia. Przejechaliśmy do Mniszka, gdzie wydano nam sprzęt i zorganizowano  krótkie szkolenie. Płynęliśmy Białą Nidą około 3 godziny, napotykając na swojej drodze pnie, zawalone drzewa i mielizny.  Podróż bardzo utrudniały nam też komary. Z miejsca zakończenia spływu odebrał nas autobus prowadzony przez kochanego kierowcę, pana Józefa. Po "małych" zakupach i przygotowaniu prowiantu na następny dzień dotarliśmy do ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Zacisze" w okolicach Pińczowa. Tam nabieramy nowej energii, potrzebnej do pokonania kolejnego odcinka spływu.
Uczniowie klasy 1m

26 maja tematem spotkania i projekcji filmu było nękanie i dręczenie innych, więc aby lepiej zrozumieć ten problem, oglądaliśmy holenderski film pt. „Żałuję”.

Więcej…

30 maja 2017 r.  odbył się w Powiatowym Gimnazjum w Kętach Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie uczniów gimnazjum z edukatorem cyfrowym panią E. Szymlak. W zajęciach uczestniczyli uczniowie 8 klas wraz z opiekunami .

Następnie odbyły się  warsztaty dla klas drugich II a, II b, II c nt. "Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi użytkownikami Internetu". Każda klasa została podzielona na 4-5 grup.  Uczniowie odgrywali scenki rodzajowe do wylosowanego zadania. Panowała miła atmosfera.

Ostatnim punktem programu było spotkanie z nauczycielami  i przedstawienie im ciekawych elementów zw. z narzędziami cyfrowymi (np. kursów e-learningowych, scenariuszy, filmów).  Duże zainteresowanie wzbudziły certyfikaty i kursy e-lerningowe.

Młodzież przygotowała gazetkę ścienną z ładnymi plakatami oraz prezentację komputerową  o  przeciwdziałaniu cyberprzemocy "Jak bezpiecznie korzystać z Internetu - poradnik"

W dniu 1.VI.2017r w sali informatycznej odbyła się premiera 5 filmów nakręconych przez uczniów
"Niebezpieczna przygoda'
" Wymarzony telefon"
"Hejt"
" Groza w Moviestarplanet"
"Pamiętaj że.."

Po projekcji uczniowie rozdawali przygotowane przez nich  ulotki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych.
W piątek 2 czerwca odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego dla gimnazjalistów Walory przyrodnicze i kulturowe gminy Kęty, gminy Porąbka i gminy Wilamowice „Moja Mała Ojczyzna”. Zadaniem uczestników było ukazanie piękna i różnorodności naszego regionu poprzez uchwycenie go na fotografiach. Na konkurs nadesłano ponad 80 prac, można więc powiedzieć, że młodzież gimnazjalna zna i docenia miejsce, w którym żyje.

Więcej…